Žalos turtui registravimas

Jei jūsų turtas buvo sugadintas pvz. kaimynų vaikas subraižė jūsų automobilį ar išdaužė stiklą; kaimynai užliejo būstą; ar įvyko kiti nelaimingi atsitikimai, kurių metu patyrėte žalą dėl sugadinto ar prarasto turto, tikėtina jums priklauso kompensacija. Mes galime jums padėti gauti žalos atlyginimą.

Užsiimti teisinėmis procedūromis kompensacijai gauti dėl patirtos žalos neturint teisinės patirties, gali būti sunku. Patikėję tai mūsų teisininkų komandai taupysite laiką susitelkdami į savo kasdienes veiklas, kai tuo tarpu mes užsiimsime jums priklausančios kompensacijos klausimais.

Mūsų teikiamos paslaugos susijusios su ikiteisminių veiksmų bei procedūrų atlikimu dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios turto sugadinimo ar netekimo metu, atlyginimo. Prireikus, galime jus atstovauti ir teisme, prisiteisiant kompensaciją iš žalą padariusio asmens.

Kol negausite išmokos, jums nereikės mokėti už mūsų paslaugas.

Svarbiausia tai, kad kol negausite išmokos iš už žalą atsakingo subjekto, jums nereiks mokėti už teisines paslaugas ikiteisminėje ginčo stadijoje (konsultacijas, pretenzijos parengimą, atstovavimą derybose ir kt.)!