Kitų žalų registravimas

Kiekvienas turime pareigą elgtis taip, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytume kitam asmeniui žalos. Nesilaikant gero elgesio taisyklių principo, padaryta turtinė ir (ar) neturtinė žala privalo būti visiškai atlyginta atsakingo asmens. Norime atkreipti jūsų dėmesį, kad įstatymai numato atvejus kai už žalos atlyginimą atsakingi ne tik tiesioginiai žalos kaltininkai, bet ir kiti, už žalą padariusio asmens veiksmus, atsakingi asmenys. Šis teisinis principas taikomas ir žalą sukėlusių gyvūnų/daiktų/įrenginių savininkams.

Jums manant, kad patyrėte žalą, kuri privalo būti atlyginta, susisiekite su mumis užpildant žalos registracijos formą.

Kol negausite išmokos, jums nereikės mokėti už mūsų paslaugas.

Svarbiausia tai, kad kol negausite išmokos iš už žalą atsakingo subjekto, jums nereiks mokėti už teisines paslaugas ikiteisminėje ginčo stadijoje (konsultacijas, pretenzijos parengimą, atstovavimą derybose ir kt.)!